Osa 1

Ohjelmoinnin aloittaminen

Tietokoneohjelmat koostuvat komennoista eli yksinkertaisista toimintaohjeista, joita kone suorittaa yksi kerrallaan. Komennot voivat esimerkiksi suorittaa laskutoimituksia, vertailla koneen muistissa olevia tietoja, aiheuttaa muutoksen ohjelman toimintaan tai viestiä käyttäjän kanssa.

Aloitetaan ohjelmointiin tutustuminen yksinkertaisesta komennosta print, joka tulostaa tekstiä. Tulostaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ohjelma näyttää tekstiä ruudulla.

Esimerkiksi seuraava ohjelma tulostaa rivin "Moi kaikki!":

print("Moi kaikki!")

Kun suoritamme ohjelman, se tuottaa seuraavan tuloksen:

Esimerkkitulostus

Moi kaikki!

Huomaa, että ohjelman koodi tulee kirjoittaa tarkalleen yllä olevalla tavalla, jotta se toimii. Esimerkiksi jos yritämme tulostaa rivin käyttämättä lainausmerkkejä

print(Moi kaikki!)

ohjelma ei toimi, ja seurauksena on seuraava virheilmoitus:

Esimerkkitulostus
File "", line 1
  print(Moi kaikki!)
                   ^
SyntaxError: invalid syntax

Python ei siis osaa tulkita tulostettavaa tekstiä oikein, jos se ei ole lainausmerkeissä.

Ohjelman eteneminen

Kun kirjoitamme useita komentoja peräkkäin, ne suoritetaan järjestyksessä ylhäältä alas. Esimerkiksi ohjelma

print("Tervetuloa opettelemaan ohjelmointia!")
print("Aluksi harjoitellaan print-komennon käyttöä.")
print("Tämä ohjelma tulostaa ruudulle kolme riviä tekstiä.")

tulostaa ruudulle seuraavat rivit:

Esimerkkitulostus

Tervetuloa opettelemaan ohjelmointia! Aluksi harjoitellaan print-komennon käyttöä. Tämä ohjelma tulostaa ruudulle kolme riviä tekstiä.

Laskutoimitukset

Jos laitamme print-komennon sisälle laskutoimituksen, tulostuu ruudulle laskutoimituksen tulos. Esimerkiksi ohjelma

print(2 + 5)
print(3 * 3)
print(2 + 2 * 10)

tulostaa ruudulle seuraavat rivit:

Esimerkkitulostus

7 9 22

Huomaa, että laskutoimituksen ympärille ei kirjoiteta lainausmerkkejä. Lainausmerkeillä merkitään merkkijono, joka tulostetaan ruudulle sellaisenaan. Huomaa siis seuraavien komentojen ero:

print(2 + 2 * 10)
print("2 + 2 * 10")

Ohjelman tulostus on:

Esimerkkitulostus

22 2 + 2 * 10

Jälkimmäisessä tapauksessa Python ei laske laskutoimitusta, vaan tulostaa sen ruudulle. Merkkijonot siis tulostetaan ruudulle sellaisenaan riippumatta niiden sisällöstä.

Kommentit

Jos rivin alussa on merkki #, rivi on kommentti, jolloin rivillä oleva teksti ei vaikuta ohjelman toimintaan.

Kommenttien avulla ohjelmoija voi selostaa itselleen ja muille ohjelmoijille, miten ohjelma toimii. Esimerkiksi seuraavassa ohjelmassa kommentit selittävät käytettyä laskukaavaa:

print("Tuntien määrä vuodessa:")
# vuodessa on 365 päivää ja jokaisessa 24 tuntia
print(365*24)

Kun ohjelma suoritetaan, kommenteissa oleva teksti ei näy mitenkään ohjelman käyttäjälle:

Esimerkkitulostus

Tuntien määrä vuodessa: 8760

Lyhyempi kommentti voi olla myös rivin lopussa:

print("Tuntien määrä vuodessa:")
print(365*24) # 365 päivää, 24 tuntia päivässä

Kertauskysely tämän osan asioihin liittyen:

Loading...
:
Loading...

Log in to view the quiz